29th Nov 2008
ISU Grand Prix´s 2008

ISU Grand Prix´s 2008

Zusammenfassung der ISU Grand Prix 2008 in Asien

15th Nov 2008
ISU Grand Prix Paris 2008

ISU Grand Prix Paris 2008

Aljona und Robin gewinnen auch ihren 2ten Grand-Prix